AllthatChas

AllthatChas wil mensen helpen om hun leven vorm te geven op een voor hen zo prettig en gezond mogelijke manier. Specifieke aandacht is er voor het seksuele en reproductieve leven, omdat dit een belangrijk onderdeel is van het leven, waaraan mensen veel plezier kunnen beleven, maar waarbij ook dingen mis kunnen gaan.

Om dit te realiseren, ondersteun ik vanuit AllthatChas organisaties en bedrijven die aan de (seksuele) gezondheid van mensen kunnen bijdragen. Daarbij staat ‘kennis’ centraal. Om op een zo efficiënt en effectief mogelijke manier vorm te geven aan een positieve beleving van gezondheid is kennis nodig. Deze kennis kan gaan over mogelijke problemen en de omvang, spreiding of consequenties ervan, maar ook over wat juist prettig wordt gevonden. Daarnaast is kennis nodig over hoe eventuele problemen opgelost kunnen worden, bijvoorbeeld over determinanten van problematisch gedrag en evaluaties van interventies. Tot slot moet al deze kennis ook worden toegepast in beleid, effectieve interventies en onderwijs.

Contact