Disclaimer

AllthatChas doet zijn uiterste best om de informatie op deze website correct en actueel te houden. Het is echter mogelijk dat sommige informatie foutief of verouderd is. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. AllthatChas is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van informatie of materialen die op deze website zijn te vinden.

Daar waar links worden geboden naar informatie op andere websites, ligt de verantwoordelijkheid voor de inhoud van die informatie bij de makers van desbetreffende websites.

Als naar uw mening foutieve of verouderde informatie op de website is te vinden, of als links niet werken, geef dat dan aan via het contactformulier.

Copyright

AllthatChas behoudt zich nadrukkelijk het auteursrecht voor van de op deze website verstrekte informatie, waaronder tevens grafische voorstellingen, fotomaterialen, beeldmerken en logo’s. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AllthatChas is het niet toegestaan enige vorm van op deze website verstrekte informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook en/of op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of te verspreiden. U kunt toestemming vragen via het contactformulier. Gebruik van de informatie voor niet-commerciële persoonlijke doeleinden is toegestaan.