Over mij

Charleslinkedin

AllthatChas staat voor Charles Picavet. Wie AllthatChas inhuurt, krijgt alles wat Chas (Charles) te bieden heeft.

De basis voor mijn werk is onderzoek. Ik doe al sinds eind jaren 90 onderzoek, vooral over anticonceptie en abortus, seksuele en genderdiversiteit en gedragsinterventies. Ik ben in mei 2016 gepromoveerd op onderzoek naar anticonceptiegebruik in Nederland. Voorbeelden van opdrachtgevers zijn overheid (GGD Utrecht), NGOs (ShareNet International), bedrijfsleven (farmaceutische bedrijven), zorg (CASA klinieken) en onderwijs (Hogeschool van Amsterdam).

Ik ben opgeleid als cultuurpsycholoog en heb toen geleerd gevoelig te zijn voor diversiteit binnen en tussen groepen. Ik ben gestart als kwalitatief onderzoeker met interesse in theoretische en kritische psychologie. Later heb ik zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek gedaan.

Mijn missie is om de wereld een beetje prettiger te maken voor mensen, vooral waar het gaat over seksualiteit, maar ook op andere gezondheidsterreinen. Onderzoek is weliswaar nodig om de wereld te verbeteren, maar is niet genoeg. Er moet ook nog een vertaalslag gemaakt worden naar de praktijk. Ik ben daarom niet alleen in te huren voor het doen van onderzoek, maar ook voor toepassingen daarvan op het gebied van beleid, gezondheidsbevordering en onderwijs.