Sibille Hillen

Charles heeft GG&GD Utrecht geholpen het project ‘Gezond Gewicht Overvecht’ (GO) erkend te laten krijgen. Hij heeft een heldere en overzichtelijke structuur aangebracht in de veelheid van deelinterventies en een kernachtige, toegankelijke interventiebeschrijving gemaakt. Ook is door hem de relatie tussen de interventie en wetenschappelijke theorieën en onderzoeken beschreven. Op basis daarvan is GO erkend als effectief. Charles is prettig om mee te werken. Hij houdt zich goed aan de gemaakte afspraken en is in staat om onder tijdsdruk te werken. Ook zijn wetenschappelijke interesse en achtergrond is een duidelijk pluspunt.

Comments are closed.